Centre Excursionista  Balsareny

Renovació de llicències federatives 2020

Si ets soci/a del Centre Excursionista Balsareny, a partir d’aquest mes de desembre ja pots tramitar la teva llicència federativa a la FEEC.

Full de renovació de la llicència federativa 2020

https://www.cebalsareny.cat/wp-content/uploads/2019/12/Llicencies-FECC-2020.pdf

Preus segons la categoria de Llicència a escollir el 2020

https://www.cebalsareny.cat/wp-content/uploads/2019/12/Preus-llicencies-2020.pdf